Univerza v  Ljubljani           

    Biotehniška
    fakulteta

 

 

 

MIKROBIOLOŠKI  SLOVAR

(klikni tukaj z miško)

 

Prva izdaja

 

Urednik:
prof. dr. Stanko Banič

 

Sodelavci:
prof. dr. Janez Batis, prof. dr. Ivanka Brglez, prof. dr. Aleksa Cimerman, prof. dr. Jože Lazar, doc. dr. Darja Keše, prof. dr. Aleksander Konjajev, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Miklavž Kozak, prof. dr. Jernej Logar, prof. dr. Ivan Mahne, prof. dr. Jožica Marin, prof. dr. France Megušar, prof. dr. Franc Viktor Nekrep, prof. dr. Primož Schauer, dr. Andrej Steyer, prof. dr. Marjan Vozelj.

 

 

Knjižno izdajo je leta 1994 izdalo Slovensko mikrobiološko društvo

 

Copyright© rač. programa: 2002 BF, Oddelek za zootehniko  Vse pravice pridržane.
Urednik spletne strani:
Zadnja sprememba: 26. oktober 2010