Franc Viktor Nekrep spletna stran - home page

 

 

 

Zares kratek uvod v Odprti dostop
Peter Suber *)

(prevod: Franc Viktor Nekrep **)

Literatura v Odprtem dostopu - OD (Open Access - OA) je digitalna, je »online«, je brezplačna in je na voljo brez večine omejitev iz naslova avtorskih in  licenčnih pravic. OD omogočata internet in soglasje avtorjev ali nosilcev avtorskih pravic.

V večini področij znanstvene revije avtorjem ne plačujejo za izdelek, tako da ti lahko dopustijo odprti dostop, saj ne izgubljajo denarja. Na ta način so znanstveniki oz. raziskovalci v precej drugačnem položaju kot večina glasbenikov  in filmarjev in konflikti do katerih prihaja zaradi odprtega dostopa do glasbe in filmov ne kalijo področja znanstvene literature.

OD je povsem usklajen s presojo objav z znanstvenimi vrstniki (»peer review«) in vse pomembnejše iniciative OD za znanstveno literaturo v svetu vztrajajo na njenem pomenu. Tako kot avtorji znanstvenih člankov svoje delo podarijo, to storijo na enak način tudi uredniki revij in ocenjevalci – vrstniki.

Literatura OD seveda ne nastaja brez stroška, je pa ta nekoliko nižji kot pri običajno pripravljeni literaturi. Ni vprašanje, ali lahko znanstveno literaturo proizvedemo brez stroškov, ampak ali obstaja boljši način za pokrivanje stroškov kot je obremenitev bralca, ki vodi v omejevanje dostopa. Poslovni modeli s katerimi pokrijemo te stroške so odvisni od oblike posredovanja OD.

Poznamo dva temeljna načina posredovanja znanstvenih člankov v OD: revije OD in arhivi OD (repozitoriji):

bullet

Arhivi OD ("repozitoriji") res ne zagotavljajo presoje z vrstniki, ampak zgolj ponudijo svojo vsebino v svoboden dostop svetu. Tako lahko najdemo v njih neocenjene »predtiske (»preprints«) in ocenjene »poodtise« (postprints«) ali oboje. Arhive vzdržujejo ustanove npr. univerze ali laboratoriji ali služijo disciplinarnim skupinam npr. fiziki ali ekonomiki. Svoje predtiske avtorji lahko arhivirajo brez privolitve kogarkoli, večina klasičnih revij pa danes tudi dovoljuje avtorjem arhiviranje njihovih poodtisov. Če so arhivi usklajeni z zahtevami protokola za zajemanje metapodatkov  kot jih pozna iniciativa Odprtega dostopa (»Open Archives Initiative« – OAI) se ti med seboj prepoznavajo in uporabniki lahko vsebine najdejo brez vedenja kateri arhivi in kje obstajajo in kaj vsebujejo. Programska oprema za gradnjo in vzdrževanje arhivov skladnih z OAI je odprtokodne oblike in brezplačen. Stroški s takimi arhivi so neznatni: nekaj prostora na strežniku in nekaj vzdrževanja.

bullet

Revije OD zagotavljajo ocenjevanje z vrstniki in nato odobrene vsebine sprostijo v neoviran dostop v svet. Njihov strošek so: izvedba ocenjevanja, priprava manuskripta in vzdrževanje strežnikov. Te revije svoje stroške pokrivajo na podoben način kot to počno komercialne radijske in TV postaje: tisti ki imajo interes za razširjanje vsebine vnaprej plačajo stroške priprave in je potem dostop do vsebine brezplačen za vsakogar, ki razpolaga z ustrezno opremo. Včasih to pomeni, da sodelujoče univerze ali profesionalna združenja z vplačili podpirajo take revije, včasih pa založniki revij OD zaračunavajo strošek avtorju ali pa avtorjevemu sponzorju (zaposlovalec ali sklad, ki ga financira). Revije OD, ki zaračunavajo objavo, se stroškom ob materialni nemoči avtorja pogosto odpovedo, zaračunavajo jih tudi ne, kadar prejemajo institucionalno podporo, prav tako se višina članarine lahko ustrezno zmanjša, če npr. tržijo druge publikacije, če pridobivajo reklame, če zaračunavajo dodatne usluge višje zahtevnosti. Popusti so lahko tudi konzorcijsko dogovorjeni, ali pa založnik ponudi ustanovi kolektivno letno članarino, ki nato omogoča vsem njenim raziskovalcem brezplačno objavljanje. Ponuja se možnost kreativnega iskanja novih rešitev za financiranje OD, saj vse še zdaleč niso izčrpane.     

Za daljši uvod, s povezavami do dodatnega branja uporabite moj Pregled Odprtega dostopa, http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm.

*)
Originalni prispevek: A Very Brief Introduction to Open Access http://www.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm
Prva objava: 29 december 2004.
Ta uvod je na voljo še v francoščini, nemščini, japonščini in holandščini.

Peter Suber
Open Access Project Director, Public Knowledge
Research Professor of Philosophy, Earlham College
Senior Researcher, SPARC
peters@earlham.edu
Copyright © 2004, Peter Suber. This is an open-access document.

**)
Opomba F. V. Nekrep: Ta prevod je značilen primer uporabe principov Odprtega dostopa, ko za prevod ne potrebujem posebnega dovoljenja avtorja, saj mi je ta omogočen s splošnimi načeli OD, deklariranimi z izjavami: iz Budimpešte, iz Bethesde in iz Berlina. Edino, kar mora prevajalec navesti je izvor originalnega teksta. 

 

Hit Counter

Stran sem pripravil s pomocjo - prepared with :

Copyright: pravica  je vezan na ustanovo (BF), z izjemo pravic, ki gredo lastnikom informacij pridobljenih s povezavami (hiperlinki) z Interneta.

jack.gif (5497 bytes)construc.gif (3966 bytes)

Ko naletite na problem napisite pismo za / in case you face a problem, please write to:  .

Ta stran je bila spreminjana - last change november 19, 2008