Franc Viktor Nekrep spletna stran - home page

Zgoraj

 

 

 

Clanki, eseji, predavanja...
( ki niso bili(a) uradno izpostavljeni(a) t. i. kolegialni oceni (" peer-review"),  bom pa hvalezno sprejel vsako kritiko )

Doc 001:
Nekrep, F. V.: Teze za koncipiranje dodiplomskega studija mikrobiologije na Biotehniski fakulteti v Ljubljani. Zbornik BF, UL, Kmetijstvo (Zivinoreja), 54 (1989), str. 27 - 45

Doc 01:
"Harnad's skywriting "
ali kako blizu so elektronske revije in virtualne knjiznice
(predavanje na Mikrobioloskih vecerih, Ljubljana 14. 5. 1997)
Franc Viktor Nekrep

bullet

citiriano v: http://users.volja.net/egrabrijan/e-revije/samoel.html

Doc 02:
Porocilo z GORDON'S RESEARCH konference "UNDERGRADUATE MICROBIOLOGY EDUCATION"
CONNECTICUT COLLEGE, NEW LONDON, ZDA, 26. junij – 1. julij 1999
Franc Viktor Nekrep

Doc 03:
Seminar na tehniski gimnaziji naravoslovne usmeritve
Kaj je to biotehnologija? (kopije prosojnic)
Franc Viktor Nekrep

Doc 04:
Elektronska znanstvena periodika - je danes ze jutri ?

(clanek je v skrajsani obliki objavljen v reviji Raziskovalec - Researcher, 30 (2000), str. 73 - 74)
Stefan Adamic in Franc Viktor Nekrep

bullet

citiriano v: http://users.volja.net/egrabrijan/e-revije/uvodna.html

bullet

citirano v: seminarski nalogi Tanje Bratina in Petra Trojarja: Recenzentska politika v digitalni knjiznici

Doc 05:
Evolucija ali revolucija...

(objavljeno v "Obvestilih" Biotehniske fakultete", letnik 17(1999), st. 7-9, str. 48 - 51)
Franc Viktor Nekrep

Doc 06:
Ali je genetsko spremenjena hrana neizbezna?

esej, september 2000

Franc Viktor Nekrep

Doc 07 (.pdf):
Potential role of the bacterial flora in tumour growth (ppt slides)
vabljen referat
na srecanju: "The role of dietary polyamines in cancer" -  COST 917 meeting, Bergen (Norway), 26. – 28. januar 2001)
Franc Viktor Nekrep 

Doc 08:
Seminar za ucitelje srednjesolskega predmeta Biotehnologija SAS Ljubljana
Tema: Odstranjevanje odpadkov - izvlecki ppt aplikacij
Franc Viktor Nekrep

Doc 09 (.pdf):
Referat na Zboru clanov Slovenskega drustva za visokosolsko didaktiko
Pedagoska fakulteta Ljubljana, 29. nov. 2001
Elektronsko
poucevanje  - ELearning
Franc Viktor Nekrep

Doc 10 (.pdf):
Mnenje: Tvegane primerjave
clanek v Delovi prilogi Znanost, 26. 9. 2001, str. 3

Franc Viktor Nekrep

Doc 11:
In se drugo mnenje...
poslano v Delovo prilogo Znanost v oktobru 2001, pa je ostalo brez odgovora in objave!

Franc Viktor Nekrep

Doc 12 (.pdf):
referat na Senatu Odd. za zootehniko BF
Ljubljana, 6. marec 2002
Elektronsko poucevanje  - ELearning - Franc Viktor Nekrep

Doc 13 (.pdf):
clanek v Delovi prilogi Znanost, 23. 9. 2002, str. 11
Za prost dostop do znanja - Franc Viktor Nekrep

bullet

citirano v:  Ziga Turk: Zalozniki postajajo ovira.  Znanost , 05. 05. 2003, str. 12

bullet

citirano v:  Bulletin Electronique de Slovénie du service de coopération scientifique de l'ambassade de France, numéro 7 - septembre 2002. 2002, SCAC - Ambassade de France en Slovénie ADIT - Strasbourg (France)

Doc 14 (.pdf):
Referat na Okrogli mizi v Slovenskem drustvu za visokosolsko didaktiko
,

Ljubljana, 15. 5. 2003
Spletni stik studenta z uciteljem - Franc Viktor Nekrep

Doc 15 (.pdf):
Seminar: Odprto znanstveno publiciranje: priloznosti in izzivi, 30. 9. 2003, FGG, Jamova 2, Ljubljana
referat: Za odprto publiciranje v znanosti - Franc Viktor Nekrep

bullet

objavljeno na spletni strani http://www.scix.net/seminar2003/nekrep.pdf

bullet

citirano na: http://www.scix.net/d/16/newsletter67.pdf

Doc 16 (.pdf):
clanek v Delovi prilogi Znanost, 17. 11. 2003, str. 12

Odprti dostop gre naprej - Franc Viktor Nekrep

Doc 17: (.html)
referat ob 10-letnici studijskega programa Mikrobiologije na Biotehniski fakulteti UL
Razvoj izobrazevanja mikrobiologov v prihodnosti - Franc Viktor Nekrep

Doc 18: (.pdf)
Intervju Jasne Kontler-Salamon v Delu - priloga Solstvo, 29. junij 2004. str. 12: Dileme ocenjevanja studentov - Se studentje mascujejo profesorjem v anketah? - odgovarja Franc Viktor Nekrep

Doc 19a in Doc 19b: (.pdf)
V drustvenih obvestilih "FEMS circular" st. 56, julij 2004, str. 3/4 je objavljen clanek "Undergraduate Microbiology at the University of Ljubljana - Ten Years of Experience" ob desetletnici pricetka mikrobioloskega univerzitetnega dodiplomskega studija na Biotehniski fakulteti UL.
Clanek je sicer dostopen tudi na FEMSovi spletni strani:
microbiology.org/fems/publications/change/circular-hoofd.htm

Doc 20 (.doc)
clanek v Delovi prilogi Znanost, 2. september 2004, str. 17
Elektronske znanstvene objave - Zlate in zelene poti k odprtemu dostopu
Franc Viktor Nekrep

Doc 21 (.pdf):
predavanje na Senatu Odd. za zootehniko BF
Domzale, 09. december 2004
Elektronsko (po)uce(va)nje 
Franc Viktor Nekrep

Doc 22 (.doc):
Peter Suber: Zares kratek uvod v Odprti dostop (slo.)
prevod Franc Viktor Nekrep

Doc 23 (.pdf)
referat na Senatu Odd. za zootehniko BF
Domzale,  17. februar 2005
Problemsko temeljeno ucenje/poucevanje (PBL)
Franc Viktor Nekrep

Doc 24: (.pdf)
r
eferat na Senatu odd. za zootehniko BF
Domzale, 12. maj 2005
Prihajajoca orodja v virtualnem pouku
Franc Viktor Nekrep

Doc 25: (.pdf)
r
eferat na letnem srecanju Katedre za mikrobiologijo in imunologijo MF UL
Fuzinski grad, 31. maj 2005
Kaj je "Bergen" prinesel "Bologni" ?
Franc Viktor Nekrep

Doc 26: (.doc):
Peter Suber: Pregledno o Odprtem dostopu (slo.)
prevod Franc Viktor Nekrep

Doc 27: (.doc)
clanek caka na morebitno objavo v Delovi prilogi Znanost?
Ujetega ptica tozba...
Franc Viktor Nekrep

Doc 28: (.mov)
sodelovanje v Omizju 29. 03. 2006 "Zakulisje bolonjske reforme"
http://www.rtvslo.si/
RTV SLO/Avdio/Video/Arhiv/Informativne oddaje /Omizje

Doc 29a in Doc 29b: (.pdf iz .ppt)
158th Meeting of the Society for General Microbiology; 3. - 6.  April 2006 - Univ. Warwick (U.K.)
Workshop: "What does an undergraduate microbiologist need to know"
Talk F.V. Nekrep:
"
The European undergraduate microbiology curriculum: views from across the Community: Slovenia"
(sirse: 29a; ozje: 29b)

Doc 30:  (.pdf iz .ppt)
Posvetovanje ZBDS "Informacijska pismenost med teorijo in prakso", 19. 10. 2006, Ljubljana (TR3).
Prispevek v razpravi na okrogli mizi "Informacijsko opismenjevanje kot del prenovljenih studijskih programov in vkljucevanje knjiznic v ta proces".

Doc 31: (.pdf iz .ppt)
Predavanje v okviru tematskih večerov CTK-ja z naslovom "Uporaba spletnih dnevnikov (blogov) pri (po)uce(va)nju"; 23. november 2006 ob 19.30 v Nemški čitalnici CTK-ja, Trg republike 3, Ljubljana.

Doc 32: (.pdf iz .ppt)
Predavanje "Uporaba spletnih dnevnikov (blogov) pri (po)uce(va)nju" v okviru seminarja "Informacijske tehnologije v poucevanju biokemije"; dne 29. 10. 2007 ob 15.00 na BF, Odd za živilstvo.

Doc 33a in Doc 33b (.pdf iz .ppt):
Prezentacija na okrogli mizi "
New Challenges for Microbiology Education in Bologna Era" - 4. kongres Slovenskega mikrobioloskega drustva, Portoroz, 19. - 22. novembra 2008 (http://www.vszi.upr.si/SMDCongress2008/.
Naslov prispevka "
Ucna orodja Spleta 2.0 za mikrobiologijo" - Doc 33a  (angl: "Web 2.0 learning tools for microbiology" - Doc 33b).

Doc 34 (.pdf iz .ppt)
Predavanje 07. 05. 2009, študij
mikrobiologije, 2. letnik (UNI), predmet Bioinformacijska orodja v mikrobiologiji (nosilec prof. dr. G Avguštin). Tema: scientometrija in raziskovalni proces. 

Doc 35 (.pdf iz .ppt)
Predavanje 10. 06. 2010 v društvu Klasiki: Klasični jeziki v spletnem komuniciranju - Latinitas Interrretica

Doc 36 (.pdf iz .ppt)
Predavanje 07. 11. 2011 študentom mikrobiologije: "Po latinsko..."

Doc 37 (.pdf iz .ppt)
Predavanje 14. 11. 2011 študentom mikrobiologije: "Znanstvena metoda.../Bioetika"

 

Hit Counter

Stran sem pripravil s pomocjo - prepared with :

Copyright: pravica  je vezan na ustanovo (BF), z izjemo pravic, ki gredo lastnikom informacij pridobljenih s povezavami (hiperlinki) z Interneta.

jack.gif (5497 bytes)construc.gif (3966 bytes)

Ko naletite na problem napisite pismo za / in case you face a problem, please write to:  .

Ta stran je bila spreminjana - last change november 19, 2008