Franc Viktor Nekrep spletna stran - home page

Zgoraj

 

 

 

evidencni podatki - personal data

Akademski naziv in poklicni naslov / Title and occupation
zaslužni profesor Univerze v Ljubljani / Prof. Emeritus Univ. Ljubljana 2009
redni univerzitetni profesor mikrobiologije in mikrobne biotehnologije / full professor of microbiology and microbial biotechnology
doktor znanosti in magister mikrobiologije / PhD (Microbiol), MSc (Microbiol)
doktor veterinarske medicine (poklicni naslov)  /
DVM

Zadolzitve / Duties:
univerzitetni ucitelj - imenovanje rektorja Univerze v Ljubljani
upokojen 01. 10. 2008
sifra raziskovalca iz evidence MZT:
03098

Ustanova  / Institution:
Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo Oddelka za zootehniko Biotehniske fakultete Univerze v Ljubljani  / Chair for microbiology and microbial biotechnology - Dept. for Zootechnics - Biotechnical Faculty - University of Ljubljana
sifra raziskovalne skupine iz evidence MZT:
0402-004

Bivši sodelavci v katedri / former co-workers in the group:
Accetto Tomaz, doc., dr., mag.,  univ. dipl. biol.
Avgustin Gorazd, red. prof., dr. , mag., univ. dipl. biol.
Fanedl Lijana, univ. asist., dr., mag., univ. dipl. ing.
Lipoglavsek Luka, tehnicni sodelavec z visoko izobrazbo, mag., univ. dipl. mikrob.
Majdic Marta, lab. tehnica
Marinsek Logar Romana, red. prof., dr., mag., univ. dipl. biol.
Vodovnik Masa, univ. asist., univ. dipl. mikrobiol.
Stres Blaz, doc., dr., mag., univ. dipl. mikrobiol.
Zorec Masa, univ. asistentka, dr., mag., univ. dipl. biol.