Franc Viktor Nekrep spletna stran - home page

Zgoraj

 

 

 

 

Pedagosko delo - Teaching

od oktobra 2008 sem upokojen

Kot visokosolski ucitelj sem do upokojitve sodeloval v izvajanju programov:
as a university teacher I was (til retirement) involved in teaching : 

bulletstudij Mikrobiologije - univerzitetni program
university programme of Microbiology
bulletstudij Biotehnologije - univerzitetni program
university programme of Biotechnology
bulletstudij Zootehnike - univerzitetni program
university programme of Animal Science
bulletstudij Zootehnike - visokosolski strokovni program
college level (vocational) programme of Animal Science
bulletpodiplomski studijski programi zootehnike, biotehnologije in biomedicine 
postgraduate programmes in Animal Sciences, Biotechnology and Biomedicine