Franc Viktor Nekrep spletna stran - home page

Zgoraj

 

 

 

Raziskovalno delo

Do upokojitve (2008) sem vodil raziskovalno skupino Katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo (programska skupina 504 MZT - Mikrobiologija in mikrobna biotehnologija) in sodelujem v izvedbi raziskovalnih projektov:

A. Temeljni projekt
Molekularni pristop k mikrobni ekologiji prebavil, vodja projekta prof. dr. Gorazd Avgustin, sifra projekta J4-7444-0402/96

B. Projekt vitalizacije
Raznolikost bakterijske populacije v vzorcu iz vampa goveda, dolocena z analizo 16s rDNA, izvajalka Andreja Ramsak, dipl. biol., mentor prof. dr. Gorazd Avgustin, sifra projekta Z8-6624-0402/96

C. Mednarodni projekt
Effects of antinutrients on the nutrition value of legume diets, vodja projekta prof. dr. Franc Viktor Nekrep, sifra projekta COST 98